piatok 17. mája 2013

Mesto vo festivalovej a folklórnej horúčke

V máji mesto Košice znenazdania zakvitne a svojmu titulu “Kultúrne hlavné mesto” robí česť. Už necítiť smútok, ošumelosť a pochmúrnosť, také typické pre začiatok apríla... V máji  sa už počas prvého festivalového týždňa presúva život mesta pod jarné nebo a buráca radosťou a nadšením. Všetko sa deje v rámci Dní mesta Košice. 7. máj  - dátum, ktorý obyvateľom mesta hrdo pripomína, že v tento deň dostali Košice v roku 1369 od uhorského kráľa Ľudovíta I. významnú listinu s kráľovskou pečaťou. Táto listina, ktorá je v Košiciach dodnes uchovaná, je považovaná za najstaršiu erbovú listinu mesta v Európe. MUDr. Richard Raši, primátor mesta, už tradične udeľuje pri tejto príležitosti angažovaným občanom mesta vyznamenanie - “Cenu mesta”. Je to každoročne sa opakujúci rituál.


Celý minulý týždeň na košickej  pešej zóne si nachádzali ku mne cestu zvuky folklóru. V dňoch 9. až 11.mája, v nadväznosti na “Dni mesta Košice”, sa konali vystúpenia v rámci “Dni Pentapolitany”, ktoré mi ponúkali aj príležitosti k ďalším objavom o dejinách mesta. počas vystúpenia jedného súboru ľudových tancov ma úplne opantal cimbal – tradičný ľudový hudobný nástroj. Cimbal je ako ľudový hudobný nastroj vo východnej Európe veľmi rozšírený. Cimbal je úderový strunový nástroj, hrá sa na ňom prostredníctvom priamych úderov cimbalových paličiek na struny nástroja. Ale v porovnaní s krabicovým hudobným nástrojom “Hackbrett", ktorý je známy v Nemecku, stojí cimbal - podobne ako klavír - na nohách a má aj tlmiaci pedál. Tento nástroj od 19. storočia zohráva významnú úlohu v ľudovej hudbe vo východnej Európe a je až do dnešných dní neodmysliteľnou súčasťou skoro každej ľudovej hudby, a to tak slovenskej ako aj maďarskej. Malú ukážku hry na tomto zvláštnom hudobnom nástroji, ako aj ďalšie malé objavy nájdete na tomto krátkom videu:
*Pentapolitana je spoločný projekt piatich miest z východného Slovenska – Košíc, Prešova, Bardejova, Levoče a Sabinova – ktoré sa v rámci projektu „Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013“ zameriava na úzku kultúrnu, ako aj hospodársku spoluprácu v regióne. Projekt Pentapolitana bol iniciovaný 19. mája 2012 - v deň 600-ročného výročia dohody – s rovnakým názvom- z roku 1412, ktorá už vtedy spečatila spoločný obchod, hospodársku a kultúrnu výmenu medzi spomenutými piatimi východoslovenskými mestami. Pentapolitana opätovne oživuje túto medzimestskú spoluprácu, a tak podporuje rozvoj
potenciálu východoslovenského regiónu.

Viac informácii nájdete priamo na stránke.


Teilen

0 komentárov:

Zverejnenie komentára