Nemecké kultúrne fórum

Nemecké kultúrne fórum východna a stredná Európa sa zasadzuje o kritický a na budúcnost upriamený výklad dejín uzemí východnej Európy, kde žilo alebo dodnes žije nemecké obyvateľstvo . V dialógu s partnermi zo strednej a východnej Európy sa „Kulturforum“ snaží o odrkývanie a sprostredkovanie dejín spomenutých regiónov s dôrazom na spoločné dedičstvo v dejinách Nemcov a ich východných susedov. Tento pohľad sa snaží sprostredkovať šírokému publiku. „Kulturforum“ organizuje výstavy, prednášky, diskusné podujatia, koncerty, jednania ako aj udeľuje ceny v rámci súťaží. V edičnej rade „Potsdamer Bibliothek östliches Europa“ (Potsdamská knižnca - Východná Európa) sa vydávajú odborné i fotografické publikácie, ako aj beletria. Internetová stránka „Kultúrneho fóra“ slúži ako otvorená informačna platforma pre správy, články, dokumenty a informácie o podujatiach fóra. „Kultúrne fórum“ sa považuje za sprostredkovateľa medzi Vvýchodom a Západom, medzi vedou a laickou verejnosťou, medzi inštitúciami a individualnými iniciatívami. Svojou prácou aktívne prispieva k vzajomnému medzinárodnému porozumeniu v Európe, ktorá sa zo dna na den viac a viac zjednocuje.

Partneri a kontakt
Tanja Krombach | Thomas Schulz
E-Mail: krombach[at]kulturforum.info | schulz[at]kulturforum.info
Teilen

0 komentárov:

Zverejnenie komentára