Štipendium

Kaschau/Košice: Mlynská ulica (Mühlgasse)
s pohľadom na Dóm Sv. Alžbety
Štipendium „Mestský kronikar“ Nemeckého kultúrneho východná a stredná Európa ma približit verejnosti spoločné kultúrne dedičstvo Nemcov a ich susedov v regiónoch strednej a východnej Európy, kde spolunažívali alebo i dodnes spolunažívajú. Toto dedičstvo ma byť sprostredkované širokej verejnosti a má sa zasadiť o vzájomné porozumenie a podporiť interkulturálny dialóg. Štipendium je koncipované dynamicky a je udeľované vždy pre rôzne, významné regióny východnej Európy. V roku 2009 bolo udelené v spolupráci s mestom Gdaňsk/Danzig, od roku 2010 vždy v spolupráci s aktuálnym Európskym kulltúrnym hlavným mestom - Pécs/Fünfkirchen v Maďarsku(2010), s estónskym hlavným mestom Talin/Reval(2010), so slovinským mestom Marburg a. d. Drau/Maribor(2012).

V roku 2013 putuje štipendium „Mestský kroniká“ do Košic/Kaschau, ktoré obdržalo titul Európského kultúrneho hlavného mesta 2013. Štipendiantovi sa udeľuje, okrem mesačneho štipendia po dobu päť mesiacov (april-august), aj bezplatne ubytovanie v meste.

Držiteľmi štipendia „Mestsky kronikár“ - Košice/Kaschau 2013 sú:

  • Deutsches Kulturforum östliches Europa | Nemecké kultúrne fórum východna a stredná Európa (Potsdam)
    www.kulturforum.info 
  • KAIR Košice Artist in Residence der Kulturhauptstadtgesellschaft Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry
    www.kair.sk


Doposiaľ udelené štipendia „Mestký kronikár“:

Fredy Gareis | Mestský kronikár 2012 Marburg a. d. Drau | Maribor (Slovinsko)
http://stadtschreiber-maribor.blogspot.de

Sarah Jana Portner | Mestský kronikár 2011 Tallinn | Reval (Estónsko)
http://stadtschreiber-tallinn.blogspot.de

Maike Wetzel | Mestský kronikár 2010 Fünfkirchen | Pécs (Maďarsko)
http://stadtschreiber-pecs.blogspot.de

Sabrina Janesch | Mestský kronikár 2009 Danzig | Gdańsk (Poľsko)
http://stadtschreiber-danzig.blogspot.de
Teilen

0 komentárov:

Zverejnenie komentára